../../../../e107_plugins/wrap/wrap.php?36Søgning
 

powered by FreeFind

Søgning i forum sker bedst fra søgeboksen nederst på forum hovedsiden

Kontaktinformation
Kommentarer, rettelser, opdateringer m.v. til siderne er meget velkomne. Send e-mail til:
 
Adressen er vist som et GIF-billede for at undgå spam. I tekst lyder den: dkscan2 snabela dkscan punktum dk.

Siderne vedligeholdes af Per H. Nielsen
Facebook: http://www.facebook.dk/dkscan

Online
Gæster: 60, Medlemmer: 0 ...

flest nogensinde online: 574
(Medlemmer: 0, Gæster: 574) den 18 aug : 16:24

Medlemmer: 2537
Nyeste medlem: Jakob N.

Navigation, radar og satelitter
Navigation, radar og satellitter

Navigation, radar og satellitter


Sidste opdatering: 29-april-2015


Navigation og pejling

Yderligere information om flynavigation kan findes hos Trafikstyrelsen

Engelsk side med billeder af navigationsudstyr: UK Aviation NavAids Gallery

Bemærk at landingsbaner nummereres efter kompasretning, så f.eks. bane 22 i Kastrup ligger på 220 grader. L (left) eller R (right) betyder blot, at der er flere parallelle baner.

VOR (VHF Omnidirectional Range)

Radiofyr, som sender i området 108-118 MHz. Det anvendes ved såkaldt "en-route-navigation" samt nær lufthavne. På frekvensen udsendes et fast rundstrålende samt et retningsbestemt signal, der roterer med 30 omdrejninger pr. sekund. Herved opstår en faseforskel mellem de to signaler, der i VOR-modtageren omsættes til en retning (man taler om 360 radialer). En VOR-station identificerer sig ved at udsende sine kendingsbogstaver i morse.

DME Distance Measuring Equipment

Opstilles sammen med VOR eller localizers og anvendes til afstandsangivelse, som navnet angiver. Disse er frekvensafstemt efter den localizer eller VOR, ved hvilken DME'en er positioneret. Fra jorden sendes i frekvensområderne 978-1087 og 1104-1213 MHz, mens flyene sender på 1041-1150 MHz. Tilstedeværelsen af DME angives i nedenstående oversigter ud for den tilknyttede VOR eller LLZ. Princippet for DME er, at der fra luftfartøjet ("interrogator") udsendes en spørgeimpuls, som modtages af DME-senderen ("transponder"), der efterfølgende udsender en svarimpuls til luftfartøjet. Den tid, der forløber, anvendes så af flyets DME-anlæg til beregning af afstanden mellem fly og DME-transponder. I de følgende oversigter er DME nævnt ved deres såkaldte kanalnummer, der afhænger af VOR- eller Localizer-frekvensen. Aht. SSR anvendes i praksis kun kanal 17x-59x, 70x-126x, 17y-59y og 70y-126y.
Frekvenserne for DME (i MHz) kan ret simpelt beregnes ud fra kanalnumret:
Jord (for x-kanaler): 961 + kanalnummer
Jord (for y-kanaler): 1087 + kanalnummer
Fly (for x- og y-kanaler): 1024 + kanalnummer

TACAN Tactical Air Navigation

Militærets pendant til den civile VOR/DME. Til tider anvendes TACAN'en sammen med en civil VOR, hvilket kaldes en VORTAC. Da der i princippet ikke er forskel på TACAN og VOR/DME ud over om anvenderen er militær eller civil, er TACAN'erne i nedenstående oversigt blot forsynet med en markering for, at der er tale om en TACAN.

Beliggenhed VOR (MHz) Ident DME (kanal)
Aalborg 116.700 AAL 114x (2)
Alsie (Als) 114.700 ALS  
Bella (Bellahøj) 114.650 BEL 93y
Bornholm/Rønne 112.000 ROE 57x (2)
Codan (Møn) 114.900 CDA 96x (1)
Karup    KAR 37x (3)
Korsa (Korsør) 112.800 KOR 75x (1)
Lemme 115.350 LME 100y
København/Kastrup 112.500 KAS 72x (1)
Odin (nær Fyns hoved) 115.500 ODN 102x (1)
Ramme (nær Lemvig) 111.850 RAM 55y (1)
Trano (Fårevejle) 117.400 TNO 121x (1)
Vamdrup 110.050 VAM 37y
Vesta (nær Esbjerg) 116.600 VES 113x (1)
Vojens/Skrydstrup 110.400 SKR 41x (2)

(1) DME frekvensafstemt med VOR.
(2) DME-oplysninger hentes fra TACAN.
(3) Militær TACAN.

Localizers

En localizer (LLZ) anvender frekvensområdet 108-112 MHz og er placeret i landingsbanens modsatte ende i forhold til, hvor flyene lander. På en localizer udsendes et signal, som er moduleret med 150 Hz såvel som 90 Hz. Via en speciel antennekonstruktion i localizeren vil man i flyet overvejende modtage signalet moduleret med 150 Hz, hvis man befinder sig til højre for den korrekte indflyvningsvinkel ("blue sector"), mens man til venstre for hører 90 Hz ("yellow sector"). I den korrekte indflyvningsretning ("localizer beam") høres de to frekvenser lige kraftigt. En localizer identificerer sig ved hjælp af et kaldesignal i morse.

Glidepath

En glidepath (GP) Anvendes til at bringe flyet ned i en forsvarlig nedstigningsvinkel (2.75 - 3 grader) og sender i området 328.6-335.4 MHz. Ligesom ved localizeren moduleres også her en bærebølge med 150 Hz og 90 Hz, således at disse kun modtages lige kraftigt i den korrekte nedstigningsvinkel.

Marker Beacons

Ved nogle landingsbaner er der opstillet markeringsfyr, der alle sender på 75 MHz. Outer marker (OM) er opstillet 5-10 km fra landingsbanen, og udsender morsestreger moduleret med 400 Hz opad i en vifteformet udstrålingssektor. Middle Marker (MM) findes ca. 400 m fra landingsbanen, og sender skiftevis prikker og streger moduleret med 1300 Hz, mens Inner Marker (IM) er placeret ca. 75 fra landingsbanetærsklen og udsender morseprikker moduleret med 3000 Hz. Marker beacons er ved at blive fortrængt af det langt mere nøjagtige DME, og Inner Marker ses stort set ikke længere, da den er blevet overflødig som følge af flyenes hastighed nutildags. Hvis et markeringsfyr ikke er tilknyttet en landingsbane, men er placeret, så det kan anvendes som et rapporteringspunkt på flyruten kaldes dette en "Fan Marker" eller "En-route Marker". Passage af Outer Marker, Middle Marker og Inner Marker tænder hhv. en blå, gul eller hvid lampe i flyet.

ILS Instrument Landing System

Den samlede betegnelse for localizer, glide path og marker beacons. I danske lufthavne anvendes normalt enten DME eller marker beacons på en given landingsbane. I nedenstående oversigt anvendes forkortelserne OM (Outer Marker) og MM (Middle Marker).

Beliggenhed Bane Localizer Glidepath DME Ident Markers
Aalborg 26R 109.900 333.800 36x YT  
  08L 109.900 333.800 36x AE  
Aarhus/Tirstrup 10R 111.900 331.100   IAAR MM og OM
  28L 111.100 331.700 48x TR  
Billund 09 111.700 333.500   BIL MM og OM
  27 110.700 330.200 44x LEL MM og OM
Bornholm/Rønne 29 110.300 335.000 40x IRE  
  11 110.300 335.000 40x IAR  
Esbjerg 08 109.100 331.400 28x OO MM og OM
  26 110.150 334.250 38y ES MM og OM
Karup 09R 108.300 334.100   IKAP MM og OM
  27L 108.150 334.550 18y KR  
København/Kastrup 04L 110.500 329.600 42x CH  
  04R 109.300 332.000   NE MM og OM
  12 109.900 333.800 36x KA  
  22L 109.500 332.600 32x OXS  
  22R 110.900 330.800 46x KLK  
  30 108.900 329.300 26x OY  
København/Roskilde 11 111.500 332.900 52x KV  
  21 108.700 330.500   SN MM og OM
Odense 24 108.350 333.950 20y OD  
Sindal 27 110.150 334.250 38y SDL  
Skive           Fan (MM)
Stauning 27 110.100 ingen   SVJ MM
Sønderborg 32 111.150 331.550 48y CIM  
Thisted 28 108.100 334.700   TS MM og OM
Vojens/Skrydstrup 11L 109.350    30y ISPA   
  29R 109.350 331.850 30y SRY  

Locator og NDB

Ikke-retningsbestemte radiofyr til flynavigation, der sender i mellembølgeområdet. Ud fra et radiofyr kan flyet bestemme retningen til dette, mens en krydspejling mellem to radiofyr, vil kunne give flyets position. Locators og NDB'er (Non-Directional Beacons) sender i mellembølgeområdet (315-435 kHz) og er inden for de sidste ti år i nogen udstrækning blevet erstattet af VOR. NDB'er har større rækkevidde end locators og er ofte placeret sammen med Outer Markers, mens locators er tilknyttet de enkelte landingsbaner for lufthavnen. Udstyret til pejling via radiofyr kaldes radiokompas eller ADF (Automatic Direction Finder) og fyrene identificerer sig med kendebogstaver i morse. Samtlige radiofyr i nedenstående oversigt er locators med undtagelse af Billund (LO), der er et NDB.

Beliggenhed Bane Frekvens Identifikation
Aalborg 08 398 GL
Aarhus/Tirstrup 10 324 ML
  28 374 TU
Billund 09 395 GE
  27 341 LO
Bornholm/Rønne 29 334 FAU
Donna (Nordsøen)   355 DON
Esbjerg 08 376 HP
  26 400.5 EJ
Karup 09 351 KP
  27 369 KA
Kolding/Vamdrup 19 357 KD
København/Roskilde 11 368 RK
Odense 24 423 FE
Sindal 27 339 SD
Skive 14 335 SV
  32 389 HY
Stauning 09 346 AU
  27 328 VJ
Sønderborg 14 316 IN
  32 330 SB
Thisted 10 394 TW
  28 331 TE
Vojens/Skrydstrup 29 321 VO

MLS Microwave Landing System

Viser i forbindelse med DME oplysninger om flyets afstand, højde og indflyvningsvinkel. Anvender området 5031-5091 MHz og fungerer efter et såkaldt "scan beam"-princip.

SSR Secondary Surveillance Radar

Jordstationen udsender spørgeimpulser på 1030 MHz, som opfanges af flyet, der returnerer svarimpulser på 1090 MHz. Disse impulser indeholder oplysninger om flyets højde (aflæst af flyets højdemåler og afsendt via SSR) samt identifikation af flyet via en firecifret kode (kaldet "squawk"), som tildeles flyet af jordstationen, når flyet bevæger sig ind i dets område eller letter fra flyvepladsen. Såfremt flyet kommer ud for ulovlig handling, svigtende radiokommunikation eller kommer i en nødsituation sættes SSR-transponderen på hhv. 7500, 7600 eller 7700, der er internationalt anvendte koder. I Danmark anvendes tillige 2000 (IFR - flyvning via instrumenter), 7000 (VFR - visuel flyvning), 0001 (militær VFR) og 0040 (helikopter beskæftiget med offshore), hvis ingen anden kode er blevet tildelt. SSR-koden samt flyets højde vil blive sendt til kontroltårnet og dermed vist på dets radar.

GPS (Global Positioning System) og DGPS

GPS er et amerikansk navigationssystem, hvor man krydspejler fra flere satellitter. Der er 28 aktive satelitter der cirkler rundt om jorden med en omløbstid på 11 timer og 58 minutter. Der vil altid være mindst fire satellitter synlige fra positionen, hvorfor man kan opnå en nøjagtighed på ca. 100 m. Militæret udsender yderligere kodede signaler, som kan bringe nøjagtigheden på en positionsbestemmelse til at være inden for 20 m. Den civile kode udsendes på 1575.42 MHz, mens den militære udsendes på 1227.6 MHz. De to frekvenser kommer frem ved at gange en grundfrekvens på 10,23 MHz med h.h.v. 120 og 154. Desuden er det meningen der skal sendes nye satelitter op (kaldet BLOCK IIR-M) der skal afløse de gamle. Disse kommer til at sende på 1.176,45 MHz og man kan allerede nu fra tid til anden opfange bærebølgen fra tests.
Der er tillige udviklet det såkaldte DGPS (Differential GPS), hvor der udsendes korrektionssignaler til det civile GPS, hvorved nøjagtigheden ved positionsbestemmelse kan bringes ned under 10 m. I danske farvande kan disse signaler modtages fra Hammerodde (289.5 kHz), Skagen (296.0 kHz), Blåvandshuk (290.0 kHz) samt det svenske Kullen (293.0 kHz). Fra Tórshavn udsendes DGPS på 287.5 kHz. Det russiske GLONASS arbejder efter samme princip. Her udsendes High Precision signalet på omkring 1250 MHz (1240 + n*0,5625 MHz) og Standard Precision signalet på 1602 MHz + (n * 0.5625 MHz), hvor n er satellittens nummer.

LORAN-C

LORAN-C med en rækkevidde på 1500 km sender på 100 kHz. Læs mere her.

EPIRB / COSPAS-SARSAT

Hvis et skib forulykker, vil signaler (herunder dets MMSI-nr, der identificerer det nødstedte fartøj) fra dets nødpejlesender, den såkaldte EPIRB, blive udsendt på 406.025 MHz. Endvidere udsendes en sweep-tone på 121.500 MHz, som i øvrigt også anvendes, hvis et fly er styrtet ned. Nødpejling foregår fra satellit-overvågningssystemet, COSPAS-SARSAT. Nødsenderen kombineres for skibe med en radar-transponder (SART), hvis signaler optræder på radarskærmen hos skibene, der kommer til hjælp, og dermed gør det nemmere at lokalisere det nødstedte fartøj. Denne sender i området 9200-9500 MHz. Læs mere på www.cospas-sarsat.org og www.epirb.org.

INMARSAT

INMARSAT sender på 1644.3-1644.5 og 1645.5-1646.6 MHz. Se også her.

VDF (VHF Direction Finding)

VDF er radiopejling i VHF-området, hvor piloten lægger en tom bærebølge på en aftalt frekvens, hvorefter luftfartøjets position pejles fra jorden. Følgende pladser er udstyret med VDF: Odense, Roskilde, Rønne, Sindal og Skive. Endvidere er Aalborg og Karup udstyret med UDF til pejling i det militære UHF-område.

NAVTEX

NAVTEX (Navigationsvarsler): 518 kHz

Navtex anvendes af skibe og giver information om navigationsefterretninger, vejrmeldinger m.m. Se mere her: http://en.wikipedia.org/wiki/Navtex

Radar

Radar inddeles i følgende bånd:

U-båndet: 40-60 GHz
Q-båndet: 33 - 50 GHz
Ka-båndet: 25,6 - 40 GHz
K-båndet: 18 - 26,5 GHz
Ku-båndet: 12,5 - 18 GHz
X-båndet: 8 - 12,5 GHz
C-båndet: 4 - 8 GHz
S-båndet: 2 - 4 GHz
L-båndet: 1 - 2 GHz
P-båndet - 0,3 - 1 GHZ

Der findes andre inddelinger, men dette er den mest udbredte.

Inden for radar er der to principper: Primær og sekundær radar. Førstnævnte arbejder efter det kendte princip, hvor radiobølger i mikrobølgeområdet reflekteres fra faste genstande, mens fartøjet (typisk fly) ved sekundær radar opfanger jordstationens spørgeimpulser og returnerer svarimpulser til denne. Til sekundær radar hører SSR og DME (se disse).
LRR (Long Range Radar) anvender frekvenser omkring 600 MHz og dækker et større område (op til 250 km fra radarinstallationen). SRE (Surveillance Radar Element) alias TAR (Terminal Area Surveillance Radar), der sender på omkring 3000 MHz og har noget mindre rækkevidde (op til 100 km), overvåger luftfartøjerne inden for lufthavnens terminalområder og anvendes af Approach, Arrival og Departure.
Endvidere anvendes inden for luftfarten GCA (Ground Controlled Approach), som består af en SRE-del og en PAR-del (Precision Approach Radar). PAR-delens rækkevidde er op til 25 km og anvendes, som navnet antyder, til præcisionsanflyvning. PAR-delen anvender mellem 9000 og 10000 MHz. ASDE (Airport Surface Detecting Equipment) overvåger flyene på lufthavnens parkeringsområde og anvender frekvenser i området 20.0-37.5 GHz.
Flyene er udstyret med vejrradaranlæg (9345-9405 MHz), som så at sige kortlægger skyformationerne og Doppler-radar (ca. 8800 MHz), der bestemmer drift (forårsaget af vinden) samt flyvehastighed. Endvidere anvendes Radio Altimeter (4200-4400 MHz), der angiver højden over terrænet.
Inden for skibsfarten anvendes naturligvis også radar, og her findes de såkaldte radarsvarefyr (Racon), som besvarer et radarsignal i 3 cm-området med et retningsbestemt signal (9300-9500 MHz). Dette vil kunne ses på skibets radarskærm som et 1.5 cm langt ekko, som eventuelt kan være kodet med et morsesignal for identifikation.

Frekvenser for fly- og skibsradar

1260-1340  : Long Range Radar (Roskilde)
2750 / 2850 : SRE (Billund)
2720 / 2855 : SRE ASR-8K (Ålborg)
5625 MHz  : Vejrradar (Bornholm)
6525 MHz  : Ground, Miniranger
9375 MHz  : Skibsradar, ASDE (København)

Frekvenser for radioanlæg i skibe til stedbestemmelse

2920 - 3100 MHz
5470 - 5650 MHz
9320 - 9800 MHz

Frekvenser for politiradar ved hastighedskontrol

 9410 MHz  : Det meste af Europa (bl.a. Tyskland)
 9910 MHz  : Frankrig
10525 MHz  : Skandinavien, England, USA og Canada (lang afstand, motorvej)
24150 MHz  : Skandinavien, England, USA og Canada (kort afstand, by)
33.4-36 GHz : Photo Radar

Satellitter

Mange af informationerne i dette afsnit er formentlig noget forældede. 

Meteorologiske satellitter

Langt de fleste af nedenstående satellitter er ikke geostationære og kan derfor kun modtages, når de passerer Danmark. Meteosat er geostationær og findes i retningen 0 grader (hvilket er næsten stik syd set fra Danmark).

 137.075 Meteosat ESA
 137.125 METEOR (vejrsatellit)
 137.150 METEOR (vejrsatellit)
 137.300 METEOR (vejrsatellit)
 137.350 NOAA K, L og M
 137.400 SICH 1, OKEAN 1-7, COSMOS 1602
 137.500 NOAA 10, 12, K, L og M
 137.620 NOAA 9, 11, 14, K, L og M
 137.680 ORBCOMM FM2
 137.710 ORBCOMM FM1
 137.770 NOAA K, L og M
 137.850 METEOR 3-5, METEOR 2-21
 149.910 COSMOS 2184
 149.940 COSMOS 2218, COSMOS 2279
 149.970 COSMOS 2173, COSMOS 2239, COSMOS 2327
 150.000 NADEZHDA, COSMOS 2230, NADEZHDA 4, TSIKADA, COSMOS 2315
 150.030 COSMOS 2142, COSMOS 2233, COSMOS 2334
 399.760 COSMOS 2184
 399.840 COSMOS 2218, COSMOS 2239, COSMOS 2279
 400.000 NADEZHDA, COSMOS 2230, NADEZHDA 4, TSIKADA, COSMOS 2315
 400.080 COSMOS 2233
 400.450 EXOS-D (Akebono)
 400.550 FREJA, ASTRID
1691.000 METEOSAT (kanal 1)
1694.500 METEOSAT (kanal 2)
1697.996 NOAA10
1698.020 NOAA12
1707.010 NOAA11
1707.030 NOAA14

Link til hjemmeside om vejrbilledemodtagelse fra satellit

Specielt interessante frekvenser

1534.350 Skib til kyst
1535.000 Analoge overførsler
1535.325 Kyst til skib
1537.000 Radiostationen AFRTS (smalbånds-FM)

Rumfartøjer og andre satellitter

 259.700 Space Shuttle (Sekundær frekvens) 
 282.800 NASA SAR operationer
 296.800 Space Shuttle (Primær frekvens)
1265.000 International Space Station (Station S-Band)
2039.645 Ørsted-satellitten (uplink)
2048.850 ERS (Earth Resource)
2208.163 Astrid-2 (downlink)
2211.000 TDRS (Shuttle Relay)
2215.000 Ørsted-satellitten (downlink)
2217.500 Space Shuttle (sekundær frekvens - digital)
2225.000 ERS (Earth Resource)
2232.500 TDRS (Shuttle Relay)
2250.000 Space Shuttle (tv audio - wide-FM)
2255.500 Hubble-teleskopet
2287.000 International Space Station (Interim Control Module)
2287.500 Space Shuttle (primær frekvens - digital)
15003.00 International Space Station (Station Ku-Band)

NASA's officielle hjemmeside vedr. Space Shuttle
Keppler elementer etc.

Færøske navigationsmidler

NDB'er og locatorer

Beliggenhed Frekvens (kHz) Ident
Akraberg 381 AB
Myggenæs 337 MY
Vágar (LOC RWY 31) 348 VG

Localizers og markers

Beliggenhed Type Frekvens (MHz) Ident Markers
Vágar LLZ RWY 13 109.100 SF MM og OM
  LLZ RWY 31 110.300 MF MM

Endvidere udsendes DGPS fra Torshavn på 287.0 kHz.

Grønlandske navigationsmidler

NDB'er og locatorer

Beliggenhed Frekvens (kHz) Ident
Aasiaat 215 EM
Ikerasassuaq 372 OZN
Ilulissat 367 JV
Kangerlussuaq 382 SF
Kulusuk (Kap Danmark) 377 DA
Kook Islands (Kook Øerne) 298 KU
Maniitsoq 391 MA
Nanortalik 270 NN
Narsaq 404 NS
Narsarsuaq 359 NA
Nerlerit Inaat (Constable Point) 386 CP
Nutak (Nuuk) 273 NK
Nuuk (Godthåb) 314 GH
Paamiut 331 FH
Qaanaaq 336 QQ
Qaarsut (Uummannaq) 285 UU
Qaqortoq 265 JH
Qasigiannguit 265 CH
Qeqertarsuaq 306 GN
Qeqertat (Nuuk) 258 QT
Simiutaq 279 SI
Sisimiut 328 HB
Sisimiut 341 SM
Upernavik 399 UP
Uummannaq 354 UM

Localizers, DME og VORTAC

Beliggenhed Type Ident Frekvens (MHz)
Aasiaat DME AS 111.100
Ilulissat DME JA 111.950
Kangerlussuaq LLZ/DME RWY 10   109.550
Maniitsoq DME MS 112.900
Narsarsuaq DME NQ 111.850
Nuuk LLZ/DME RWY 24 GN 110.300
Qaanaaq DME QN 108.350
Qaarsut (Uummannaq) DME QA 110.150
Sisimiut DME SS 110.500
Thule Air Base LLZ RWY 15 ITL 109.500
  GP RWY 15   332.600
  VORTAC THT 111.000
  Middle Marker   75
Upernavik DME UK 108.550

Morsealfabetet

Dette anvendes bl.a. til identifikation af radiofyr og af radioamatører.

  a .-    u ..-    . .-.-.-   , --..--
  b -...   v ...-   : ---...   ; -.-.-
  c -.-.   w .--    - -....-   = -...-
  d -..    x -..-   ? ..--..   ! --..--
  e .     y -.--   ' .----.   " .-..-.
  f ..-.   z --..   ( -.--.   ) -.--.-
  g --.    æ .-.-   / -..-.   _ ..--.-
  h ....   ø ---.   
  i ..    å .--.-   ä .-.-    é ..-..
  j .---          ö ---.    á .--.-
  k -.-    1 .----   ü ..--    ñ --.--
  l .-..   2 ..---   @ .--.-.   ch ----
  m --    3 ...--
  n -.    4 ....-   Indledningstegn -.-.-
  o ---    5 .....   Vent      .-...
  p .--.   6 -....   Sluttegn    .-.-.
  q --.-   7 --...   Afslutningstegn ...-.-
  r .-.    8 ---..   Forstået/OK   ...-.
  s ...    9 ----.   Rettelse    ........
  t -     0 -----   Lukker ned   -.-..-..


Se også mere om morsekode.


Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk

 


Velkommen
Brugernavn:

Kodeord:


Husk mig

[ ]
[ ]
[ ]

Chatboks
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar på dette site – vær venlig at logge ind, hvis du ikke er medlem, da klik her for medlemskab


Benny 13 jul : 22:04
Søg på 461 - 463 mhz Henrik
Henrik s 11 jul : 17:51
Hej på listen er der nogel frekvener til vig festivalen der er i gang i de her dage
JH 09 jul : 11:57
NATO AWACS med nyt callsign iflg link
NAG04 set både i går og i dag. Er der nogen der har hørt hvilket kaldesignal de bruger ? Hilsen Jens
Janus 04 jul : 16:52
SWLinfo: Etiopisk clandenstine radio: Den er af vøsentligt betydning for radiolyttere pga. mange internationele konflikter link
Kgs Lyngby 25 jun : 09:27
@Benny.dk : ja jeg ser den også men kan ikke log ind og man kan ikke " bestille " ny kode ... ! Ps :) DEJLIGT navn
Opusiotn 15 jun : 18:36
hej. Nogle fra helsingør EDR afdelingen?
oz6aha 29 maj : 21:22
Distortion 2024 kan høres på 461.975/451.975 DMR
benny.dk 29 maj : 20:11
@Kgs Lyngby jeg ser fint pdwtools.dk
Per H. Nielsen 29 maj : 13:14
Hvis der ikke sker noget, når du klikker på Søg, så er det sandsynligvis fordi du blokerer pop-up winduer i din browser.
svend 29 maj : 09:05
Hej Per udfyldningsskemaet kommer frem og jeg kan skrive tal i felterne men så sker der ikke mere.
Per H. Nielsen 28 maj : 12:37
Hvis det er frekvensregisteret, du tænker på, så kan man søge via link
svend 28 maj : 11:12
Hej, man kunne engang gå ind et sted og finde Frekvenser, der hvor jeg Plejer? kan man ikke mere. Er der et nyt sted med Frekvenser på. Mvh. Svend Holbo Rasmussen i Horsens
Kgs Lyngby 26 maj : 13:35
Er : pdwtools.dk - lukket ned og hvis ja, hvor skal man så hente hjælp ?
benny.dk 13 maj : 19:24
Og pdwtools.dk er oppe igen.
benny.dk 13 maj : 09:12
Det ser ud til at pdwtools.dk er nede.
benny.dk 13 maj : 09:07
@Janus. Det har vi også gjort. Har været på nogle fodboldture til Holland og Spanien hvor vi brugte det mellem de henholdsvis 4 og 6 biler. God nem og hurtig måde at komme i kontakt med hinanden på.
Janus 11 maj : 13:50
Pmr446 aktivitet, burgerking blev nævnt hvilken ligger 1,9km væk. Hyggeligt at turister bruger sin pmr til interkom mellem biler/mc
Johntk56 07 maj : 16:09
Steadfast Defender link
MASKO 26 apr : 09:36
16 battlefield helicopters have deployed to Eastern Europe to take part in the largest NATO exercise since the cold war.
MASKO 26 apr : 09:31
link

RSS Feeds
Vore nyheder kan syndikeres med rss feeds.
rss1.0
rss2.0
rdf