Politiets kaldesignaler i region 5 og 6


Sidste opdatering: 22-Marts-2003


På denne side findes kaldesignaler for følgende: 

Generelt København Kredse udenfor København Station 1
Station 2 Station 3 Station 4 Station 5
Station 6 Beredskabsafdelingen Færdelsafdelingen Hundeafdelingen
Uropatruljen Bevillingsafdelingen Kriminalpræventiv afdeling Diverse afdelinger
Puljevogne KSN Frederiksberg, P2 Gentofte, P3
Lyngby, P4 Gladsaxe, P5 Ballerup, P5 Hvidovre/Rødovre, P6
Glostrup, P7 Tårnby, P8 Helsingør, P9 Hørsholm, P9
Hillerød, P10 Sandholm, P10 Frederikssund, P11 Roskilde, P12
Karlslunde, P12 Køge, P13 Holbæk, P14 Nykøbing Sjælland, P14
Kalundborg, P15 Ringsted, P16 Slagelse, P17 Korsør, P17
Næstved, P18 Vordingborg, P19 Nykøbing Falster, P20 Gedser, P20
Nakskov, P21 Rødby Havn, P21

 

OBS: Listen er ikke opdateret mht. de ændringerne pr. 1/11-2001 for de lokale københavnske stationer.

Generelt

Alle politiets vognradioer er fast kodet med et 5 cifret kaldesignal, som har formen:

KK-SNN

hvor KK angiver politikredsnummeret, S angiver hvilken station køretøjet tilhører og NN er et løbenummer.

Ud over dette kaldesignal benyttes der en række specielle kaldesignaler, som beskrevet senere.

Hvis der tilføjes 'Lima' til kaldenummeret, er der tale om en ledervogn.

København

For København (KK=01) gælder følgende:

I tabellerne nedenfor skal s erstattes med stationsnummeret efter følgende model:

0 Beredskabsafdelingen
1-6 Station 1-6
7 Færdelsafdelingen
8 Hundeafdelingen (Ulige numre)
8 Uropatruljen (Lige numre)
9 Bevillingsafdelingen (kun specialpatruljer)
9 Diverse andre afdelinger (se senere)

Ulige numre:

01-s01 - 01-s49 Uniformerede køretøjer
01-s51 - 01-s59 Gruppevogne
01-s61 - 01-s69 Transportvogne
01-s71 - 01-s89 Motorcykler

Lige numre:

01-s02 - 01-s58 Civile køretøjer
01-s80 - 01-s88 Lånevogne

Distriktspoliti: (N=November)

N s-10 - N s-19

Nærpoliti: (N=November)

N s0 - Ns9

Specialpatruljer

B s1 - B s9 (Bravo) Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd.
mod bevillingshavere i stationens område.
C s0 - C s9 (Charlie) Civile specialpatruljer
F s0 - F s9 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I s0 - I s9 (India) Indsatspatruljer
IM s0 - IM s9 (IndiaMike) Stationsmotorcykler
O s0 - O s9 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S s1, s4, s7 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S s2, s5, s8 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S s3, s6, s9 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T s0 - T s9 (Tango) Togpatruljer

 

KK=62 angiver puljevogne.

 

Kredsene udenfor København

Nedenfor erstattes KK med det aktuelle politikredsnummer. For distriktspoliti, nærpoliti og specialpatruljer benyttes et eventuelt foranstillet nul i kredsnummeret dog ikke.

Stationsnummeret (s) er 0 for køretøjer og 1 for specialpatruljer ude i kredsene. Hvis der er flere stationer i kredsen tælles nummeret op for de efterfølgende stationer.

Ulige numre:

KK-s01 - KK-s59 Uniformerede køretøjer
KK-s61 - KK-s69 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
KK-s71 - KK-s89 Motorcykler
KK-s91 - KK-s99 Hundepatruljer

Lige numre:

KK-s02 - KK-s58 Civile køretøjer
KK-s60 - KK-s78 Landpolitiets køretøjer m.m.
KK-s80 - KK-s98 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N KK-01 - N KK-19

Nærpoliti: (N=November)

N KK-20 - N KK-99

Specialpatruljer

C KK-s0 - C KK-s9 (Charlie) Civile specialpatruljer
F KK-s0 - F KK-s9 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I KK-s0 - I KK-s9 (India) Indsatspatruljer
O KK-s0 - O KK-s9 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S KK-s1, KK-s4, KK-s7 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S KK-s2, KK-s5, KK-s8 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S KK-s3, KK-s6, KK-s9 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T KK-s0 - T 2-s9 (Tango) Togpatruljer

 

Kreds- og stationsopdelt liste

Resten af dette dokument viser kreds for kreds og station for station kaldesignaltildelingen.

Station 1

Ulige numre:

01-101 - 01-149 Uniformerede køretøjer
01-151 - 01-159 Gruppevogne
01-161 - 01-169 Transportvogne
01-171 - 01-189 Motorcykler

Lige numre:

01-102 - 01-158 Civile køretøjer
01-180 - 01-188 Lånevogne

Distriktspoliti: (N=November)

N 1-10 - N 1-19

Nærpoliti: (N=November)

N 10 - N 19 Hovedbanegården
N 0-10 - N 0-17 Nærpolitistationer
N 0-18 Christiansborg
N 0-19 Højesteret

Specialpatruljer

B 11 - B 19 (Bravo) Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd.
mod bevillingshavere i stationens område.
C 10 - C 19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 10 - F 19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 10 - I 19 (India) Indsatspatruljer
IM 10 - IM 19 (IndiaMike) Stationsmotorcykler
O 10 - O 19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 11, 14, 17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 12, 15, 18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 13, 16, 19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 10 - T 19 (Tango) Togpatruljer

 

Station 2

Ulige numre:

01-201 - 01-249 Uniformerede køretøjer
01-251 - 01-259 Gruppevogne
01-261 - 01-269 Transportvogne
01-271 - 01-289 Motorcykler

Lige numre:

01-202 - 01-258 Civile køretøjer
01-280 - 01-288 Lånevogne

Distriktspoliti: (N=November)

N 1-20 - N 1-29

Nærpoliti: (N=November)

N 20 - N 24 Havnegade
N 25 - N 29 Langelinie
N 0-20 - N 0-23 Jagtvej 201
N 0-24 - N 0-25 4. Nærpolitistation
N 0-26 - N 0-27 5. Nærpolitistation
N 0-28 - N 0-29 6. Nærpolitistation

Specialpatruljer

B 21 - B 29 (Bravo) Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd.
mod bevillingshavere i stationens område.
C 20 - C 29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 20 - F 29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 20 - I 29 (India) Indsatspatruljer
IM 20 - IM 29 (IndiaMike) Stationsmotorcykler
O 20 - O 29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 21, 24, 27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 22, 25, 28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 23, 26, 29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 20 - T 29 (Tango) Togpatruljer

 

Station 3

Ulige numre:

01-301 - 01-349 Uniformerede køretøjer
01-351 - 01-359 Gruppevogne
01-361 - 01-369 Transportvogne
01-371 - 01-389 Motorcykler

Lige numre:

01-302 - 01-358 Civile køretøjer
01-380 - 01-388 Lånevogne

Distriktspoliti: (N=November)

N 1-30 - N 1-39

Nærpoliti: (N=November)

N 30 - N 34 Nørrebro
N 35 - N 39 Frederikssundsvej
N 0-30 - N 0-32 3. Nærpolitistation
N 0-33 - N 0-35 4. Nærpolitistation
N 0-36 - N 0-37 5. Nærpolitistation
N 0-38 - N 0-39 6. Nærpolitistation

Specialpatruljer

B 31 - B 39 (Bravo) Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd.
mod bevillingshavere i stationens område.
C 30 - C 39 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 30 - F 39 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 30 - I 39 (India) Indsatspatruljer
IM 30 - IM 39 (IndiaMike) Stationsmotorcykler
O 30 - O 39 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 31, 34, 37 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 32, 35, 38 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 33, 36, 39 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 30 - T 39 (Tango) Togpatruljer

 

Station 4

Ulige numre:

01-401 - 01-449 Uniformerede køretøjer
01-451 - 01-459 Gruppevogne
01-461 - 01-469 Transportvogne
01-471 - 01-489 Motorcykler

Lige numre:

01-402 - 01-458 Civile køretøjer
01-480 - 01-488 Lånevogne

Distriktspoliti: (N=November)

N 1-40 - N 1-49

Nærpoliti: (N=November)

N 40 - N 47 Torvegade 64
N 48 - N 49 2. Nærpolitistation
N 0-40 - N 0-42  3. Nærpolitistation
N 0-43 - N 0-45 4. Nærpolitistation
N 0-46 - N 0-47 5. Nærpolitistation
N 0-48 - N 0-49 6. Nærpolitistation

Specialpatruljer

B 41 - B 49 (Bravo) Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd.
mod bevillingshavere i stationens område.
C 40 - C 49 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 40 - F 49 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 40 - I 49 (India) Indsatspatruljer
IM 40 - IM 49 (IndiaMike) Stationsmotorcykler
O 40 - O 49 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 41, 44, 47 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 42, 45, 48 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 43, 46, 49 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 40 - T 49 (Tango) Togpatruljer

 

Station 5

Ulige numre:

01-501 - 01-549 Uniformerede køretøjer
01-551 - 01-559 Gruppevogne
01-561 - 01-569 Transportvogne
01-571 - 01-589 Motorcykler

Lige numre:

01-502 - 01-558 Civile køretøjer
01-580 - 01-588 Lånevogne

Distriktspoliti: (N=November)

N 1-50 - N 1-59

Nærpoliti: (N=November)

N 50 - N 54 Borgbjergvej 44
N 55 - N 59 Hyltebjerg Alle 43
N 0-50 - N 0-53  Istedgade 132
N 0-54 - N 0-55 4. Nærpolitistation
N 0-56 - N 0-57 5. Nærpolitistation
N 0-58 - N 0-59 6. Nærpolitistation

Specialpatruljer

B 51 - B 59 (Bravo) Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd.
mod bevillingshavere i stationens område.
C 50 - C 59 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 50 - F 59 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 50 - I 59 (India) Indsatspatruljer
IM 50 - IM 59 (IndiaMike) Stationsmotorcykler
O 50 - O 59 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 51, 54, 57 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 52, 55, 58 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 53, 56, 59 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 50 - T 59 (Tango) Togpatruljer

 

Station 6

Ulige numre:

01-601 - 01-649 Uniformerede køretøjer
01-651 - 01-659 Gruppevogne
01-661 - 01-669 Transportvogne
01-671 - 01-689 Motorcykler

Lige numre:

01-602 - 01-658 Civile køretøjer
01-680 - 01-688 Lånevogne

Distriktspoliti: (N=November)

N 1-60 - N 1-69

Nærpoliti: (N=November)

N 60 - N 69
N 0-60 - N 0-69

Specialpatruljer

B 61 - B 69 (Bravo) Kun ulige numre. Specialindsats sammen med Bevillingsafd.
mod bevillingshavere i stationens område.
C 60 - C 69 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 60 - F 69 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 60 - I 69 (India) Indsatspatruljer
IM 60 - IM 69 (IndiaMike) Stationsmotorcykler
O 60 - O 69 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 61, 64, 67 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 62, 65, 68 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 63, 66, 69 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 60 - T 69 (Tango) Togpatruljer

 

Beredskabsafdelingen

01-001 - 01-049 Uniformerede køretøjer
01-050 - 01-069 Gruppevogne
01-070 - 01-079 Halvdelingsbusser
01-080 - 01-089 Delingsbusser
01-090 - 01-096 Gittervogne m.m.

Specialpatruljer

C 1 - C 9 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 1 - F 9 (Foxtrot) Fodpatruljer
I 1 - I 9 (India) Indsatspatruljer
J 1 - J 9 (Juliet) Ridende patruljer
O 1 - O 9 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
G 11 - G 19 (Golf) Gruppepatruljer, 1. deling
G 21 - G 29 (Golf) Gruppepatruljer, 2. deling
G 31 - G 39 (Golf) Gruppepatruljer, 3. deling
G 41 - G 49 (Golf) Gruppepatruljer, 4. deling
G 51 - G 59 (Golf) Gruppepatruljer, 5. deling
G 61 - G 69 (Golf) Gruppepatruljer, 6. deling
T 1 - T 9 (Tango) Togpatruljer

 

Færdelsafdelingen

01-701 - 01-769 Uniformerede motorcykler
01-770 - 01-774 Civile motorcykler
01-775 - 01-784 Uniformerede køretøjer
01-785 - 01-789 Civile køretøjer
01-790 - 01-792 Radarvogne
01-793 - 01-796 Påkørselspatruljer (PP)
01-797 - 01-799 Bilassistenter

Specialpatruljer

C 70 - C 79 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 70 - F 79 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 70 - I 79 (India) Indsatspatruljer
O 70 - O 79 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 71, 74, 77 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 72, 75, 78 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 73, 76, 79 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste

 

Hundeafdelingen

Ulige numre:

01-801 - 01-819 Uniformerede hundepatruljevogne
01-821 - 01-829 Civile hundepatruljevogne
01-831 - 01-839 Narkohundepatruljevogne
01-841 - 01-849 Sprængstofhundepatruljevogne
01-851 - 01-859 Transitter m.m.

 

Uropatruljen

Lige numre:

01-802 - 01-818 Civile køretøjer
01-820 - 01-828 Gruppevogne m.m.

Specialpatruljer:

C 80 - C 89 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 80 - F 89 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 80 - I 89 (India) Indsatspatruljer
O 80 - O 89 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 81, 84, 87 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 82, 85, 88 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 83, 86, 89 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 80 - T 89 (Tango) Togpatruljer

 

Bevillingsafdelingen

Benytter køretøjer under station 1.

Specialpatruljer

B 10 - B 68 (Bravo) Lige numre. Specialindsats mod bevillingshavere i
politikredsens område
B 11 - B 69 (Bravo) Ulige numre. Specialindsats sammen med en station
mod bevillingshavere i stationens område.
C 90 - C 99 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 90 - F 99 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 90 - I 99 (India) Indsatspatruljer
O 90 - O 99 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 91, 94, 97 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 92, 95, 98 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 93, 96, 99 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 90 - T 99 (Tango) Togpatruljer

 

Kriminalpræventiv afdeling

Benytter køretøjer under station 1.

 

Diverse afdelinger

01-901 - 01-919 Afdeling A: Civile køretøjer
01-910 - 01-919 Afdeling B: Civile køretøjer
01-920 - 01-929 Afdeling C: Civile køretøjer
01-930 - 01-939 Afdeling E: Civile køretøjer
01-940 - 01-959 Afdeling N: Civile køretøjer
01-961 - 01-969 Ulige numre. Afdeling S: Uniformerede køretøjer
01-960 - 01-968 Lige numre. Afdeling S: Civile køretøjer
01-970 - 01-979 Ordenspolitiets Eftersøgningsafd.: Civile køretøjer
01-980 - 01-989 Politiregion 6: Civile køretøjer
01-990 - 01-999 Trafikafdelingen: Civile køretøjer

 

Puljevogne

62-001 - 62-050 Uniformerede køretøjer
62-051 - 62-075 Gruppevogne
62-076 - 62-090 Busser og kommandovogne m.v.
62-091 - 62-096 Transportvogne m.m.
63-001 - 63-096 Civile køretøjer

 

KSN

Alfa 1 - Alfa 5 Skoledelinger. Tallet angiver delingen. (2 skoleklasser)
Alfa 1 Alfa Skolehalvdeling. Her 1. halvdeling fra 1. deling
Alfa 1 Bravo Skolehalvdeling. Her 2. halvdeling fra 1. deling
Alfa Lima Skolens forbindelsesofficer
Bravo 1 - Bravo 9 Bevillingsafdelingen
Charlie 90 - Charlie 99 Civile specialpatruljer
Cop 1 - Cop 3 Helikopter
Delta 1 - Delta 6 Delinger fra Beredskabsafdelingen
Delta 4 Alfa 1. halvdeling. Her fra 4. deling
Delta 4 Bravo 2. halvdeling. Her fra 4. deling
Delta 7 Deling fra Færdelsafdelingen
Delta 8 Deling fra Uropatruljen
Delta 9 Deling fra Bevillingsafdelingen
Delta 10
Delta 11 - Delta 16 Delinger fra stationerne. Andet tal angiver fra hvilken station
Delta 2-11 - Delta 2-19 Delinger fra kredsene. Første tal angiver fra hvilken kreds. Her Frederiksberg
Delta 5-11 Alfa 1. halvdeling. Her fra Gladsaxe
Delta 5-11 Bravo 2. halvdeling. Her fra Gladsaxe
Echo 1 - Echo 99 Sikkerhed og bodyguard. (Typisk underlagt afd. E)
Gamma 1 - Gamma 99 PET. (Typisk bodyguards som eskorterer medlemmer af kongehuset)
Gittervg 1 - Gittervg 2 Gittervogn
Golf 11 - Golf 69 Gruppepatruljer, Beredskabsafdelingen. Første ciffer angiver delingsnummeret
Hotel 1 - Hotel 19 Almindelige hundepatruljer
Hotel 21 - Hotel 29 Bombehunde
Hotel 31 - Hotel 39 Andre specialhunde
India Lima 1 - India Lima 6 Indsatsleder for stationerne 1 til 6. (+ Alfa, Bravo o.s.v. hvis flere end en)
India Lima 02 - India Lima 21 Indsatsleder for kredsene 2 til 21. (+ Alfa, Bravo o.s.v. hvis flere end en)
India Lima Indsatsleder i KSN regi. (+ Alfa, Bravo o.s.v. hvis flere end en)
Juliet Ridende politi
Kilo Lima Leder af kriminalpolitiet. (Nummereres hvis flere end en)
Kilo 11 - 69 Kriminalpolitiet. Første ciffer angiver stationsnummeret
Kilo 71 - Kilo 99 Kriminalpoliti i øvrigt
Læge 1 - Læge 3 Læge
Mike Lima Leder af motorcyklerne. (Nummereres hvis flere end en)
Mike Lima Alfa Stedfortræder for mc-leder. (Nummereres hvis flere end en)
Mike 1 - Mike 199 Motorcykler
Papa Eskorteleder. (Nummereres hvis flere end en)
Romeo 1, 2 Transportvogne (salatfade)
Sierra 11, 14, 17 Gruppepatruljer, formiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken station.
Sierra 12, 15, 18 Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken station.
Sierra 13, 16, 19 Gruppepatruljer, nattjeneste. Første tal angiver fra hvilken station.
Sierra 2-11, 2-14, 2-17 Gruppepatruljer, formiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken kreds
Sierra 2-12, 2-15, 2-18 Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste. Første tal angiver fra hvilken kreds
Sierra 2-13, 2-16, 2-19 Gruppepatruljer, nattjeneste. Første tal angiver fra hvilken kreds
Teknik Teknisk Tjeneste
Uniform 1 - Uniform 20 Uropatruljen
Video 1 - Video 9 Videogrupperne
Victor En chauffør alene i et køretøj skal altid bruge Victor efter kaldenummeret.
Zulu 1 - Zulu 9 Aktionsgrupperne

 

Frederiksberg, P2

Ulige numre:

02-001 - 02-059 Uniformerede køretøjer
02-061 - 02-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
02-071 - 02-089 Motorcykler
02-091 - 02-099 Hundepatruljer

Lige numre:

02-002 - 02-058 Civile køretøjer
02-060 - 02-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
02-080 - 02-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 2-01 - N 2-19

Nærpoliti: (N=November)

N 2-20 - N 2-99

Specialpatruljer

C 2-10 - C 2-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 2-10 - F 2-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 2-10 - I 2-19 (India) Indsatspatruljer
O 2-10 - O 2-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 2-11, 2-14, 2-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 2-12, 2-15, 2-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 2-13, 2-16, 2-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 2-10 - T 2-19 (Tango) Togpatruljer

 

Gentofte, P3

Ulige numre:

03-001 - 03-059 Uniformerede køretøjer
03-061 - 03-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
03-071 - 03-089 Motorcykler
03-091 - 03-099 Hundepatruljer

Lige numre:

03-002 - 03-058 Civile køretøjer
03-060 - 03-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
03-080 - 03-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 3-01 - N 3-19

Nærpoliti: (N=November)

N 3-20 - N 3-99

Specialpatruljer

C 3-10 - C 3-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 3-10 - F 3-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 3-10 - I 3-19 (India) Indsatspatruljer
O 3-10 - O 3-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 3-11, 3-14, 3-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 3-12, 3-15, 3-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 3-13, 3-16, 3-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 3-10 - T 3-19 (Tango) Togpatruljer

 

Lyngby, P4

Ulige numre:

04-001 - 04-059 Uniformerede køretøjer
04-061 - 04-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
04-071 - 04-089 Motorcykler
04-091 - 04-099 Hundepatruljer

Lige numre:

04-002 - 04-058 Civile køretøjer
04-060 - 04-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
04-080 - 04-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 4-01 - N 4-19

Nærpoliti: (N=November)

N 4-20 - N 4-29 Dyrehavsbakken
N 4-30 - N 4-99

Specialpatruljer

C 4-10 - C 4-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 4-10 - F 4-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 4-10 - I 4-19 (India) Indsatspatruljer
O 4-10 - O 4-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 4-11, 4-14, 4-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 4-12, 4-15, 4-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 4-13, 4-16, 4-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 4-10 - T 4-19 (Tango) Togpatruljer

 

Gladsaxe, P5

Ulige numre:

05-001 - 05-059 Uniformerede køretøjer
05-061 - 05-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
05-071 - 05-089 Motorcykler
05-091 - 05-099 Hundepatruljer

Lige numre:

05-002 - 05-058 Civile køretøjer
05-060 - 05-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
05-080 - 05-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 5-01 - N 5-19

Nærpoliti: (N=November)

N 5-20 - N 5-29 Herlev
N 5-30 - N 5-99

Specialpatruljer

C 5-10 - C 5-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 5-10 - F 5-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 5-10 - I 5-19 (India) Indsatspatruljer
O 5-10 - O 5-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 5-11, 5-14, 5-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 5-12, 5-15, 5-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 5-13, 5-16, 5-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 5-10 - T 5-19 (Tango) Togpatruljer

 

Ballerup, P5

Ulige numre:

05-101 - 05-159 Uniformerede køretøjer
05-161 - 05-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
05-171 - 05-189 Motorcykler
05-191 - 05-199 Hundepatruljer

Lige numre:

05-102 - 05-158 Civile køretøjer
05-160 - 05-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
05-180 - 05-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 5-51 - N 5-69

Nærpoliti: (N=November)

N 5-70 - N 5-79 Skovlunde
N 5-80 - N 5-89 Værløse
N 5-90 - N 5-99

Specialpatruljer

C 5-20 - C 5-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 5-20 - F 5-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 5-20 - I 5-29 (India) Indsatspatruljer
O 5-20 - O 5-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 5-21, 5-24, 5-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 5-22, 5-25, 5-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 5-23, 5-26, 5-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 5-20 - T 5-29 (Tango) Togpatruljer

 

Hvidovre/Rødovre, P6

Ulige numre:

06-001 - 06-059 Uniformerede køretøjer
06-061 - 06-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
06-071 - 06-089 Motorcykler
06-091 - 06-099 Hundepatruljer

Lige numre:

06-002 - 06-058 Civile køretøjer
06-060 - 06-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
06-080 - 06-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 6-01 - N 6-19

Nærpoliti: (N=November)

N 6-20 - N 6-29 Avedøre
N 6-30 - N 6-39 Friheden
N 6-40 - N 6-99

Specialpatruljer

C 6-10 - C 6-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 6-10 - F 6-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 6-10 - I 6-19 (India) Indsatspatruljer
O 6-10 - O 6-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 6-11, 6-14, 6-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 6-12, 6-15, 6-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 6-13, 6-16, 6-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 6-10 - T 6-19 (Tango) Togpatruljer

 

Glostrup, P7

Ulige numre:

07-001 - 07-059 Uniformerede køretøjer
07-061 - 07-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
07-071 - 07-089 Motorcykler
07-091 - 07-099 Hundepatruljer

Lige numre:

07-002 - 07-058 Civile køretøjer
07-060 - 07-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
07-080 - 07-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 7-01 - N 7-19

Nærpoliti: (N=November)

N 7-20 - N 7-29 Albertslund
N 7-30 - N 7-39 Brøndby Strand
N 7-40 - N 7-49 Brøndbyøster
N 7-50 - N 7-59 Glostrup
N 7-60 - N 7-69 Hedehusene
N 7-70 - N 7-79 Høje Tåstrup
N 7-80 - N 7-89 Ishøj
N 7-90 - N 7-99 Vallensbæk

Specialpatruljer

C 7-10 - C 7-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 7-10 - F 7-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 7-10 - I 7-19 (India) Indsatspatruljer
O 7-10 - O 7-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 7-11, 7-14, 7-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 7-12, 7-15, 7-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 7-13, 7-16, 7-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 7-10 - T 7-19 (Tango) Togpatruljer

 

Tårnby, P8

Ulige numre:

08-001 - 08-059 Uniformerede køretøjer
08-061 - 08-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
08-071 - 08-089 Motorcykler
08-091 - 08-099 Hundepatruljer

Lige numre:

08-002 - 08-058 Civile køretøjer
08-060 - 08-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
08-080 - 08-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 8-01 - N 8-19

Nærpoliti: (N=November)

N 8-20 - N 8-99

Specialpatruljer

C 8-10 - C 8-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 8-10 - F 8-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 8-10 - I 8-19 (India) Indsatspatruljer
O 8-10 - O 8-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 8-11, 8-14, 8-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 8-12, 8-15, 8-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 8-13, 8-16, 8-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 8-10 - T 8-19 (Tango) Togpatruljer

 

Helsingør, P9

Ulige numre:

09-001 - 09-059 Uniformerede køretøjer
09-061 - 09-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
09-071 - 09-089 Motorcykler
09-091 - 09-099 Hundepatruljer

Lige numre:

09-002 - 09-058 Civile køretøjer
09-060 - 09-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
09-080 - 09-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 9-01 - N 9-19

Nærpoliti: (N=November)

N 9-20 - N 9-69

Specialpatruljer

C 9-10 - C 9-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 9-10 - F 9-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 9-10 - I 9-19 (India) Indsatspatruljer
O 9-10 - O 9-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 9-11, 9-14, 9-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 9-12, 9-15, 9-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 9-13, 9-16, 9-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 9-10 - T 9-19 (Tango) Togpatruljer

 

Hørsholm, P9

Ulige numre:

09-101 - 09-159 Uniformerede køretøjer
09-161 - 09-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
09-171 - 09-189 Motorcykler
09-191 - 09-199 Hundepatruljer

Lige numre:

09-102 - 09-158 Civile køretøjer
09-160 - 09-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
09-180 - 09-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 9-51 - N 9-69

Nærpoliti: (N=November)

N 9-70 - N 9-99

Specialpatruljer

C 9-20 - C 9-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 9-20 - F 9-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 9-20 - I 9-29 (India) Indsatspatruljer
O 9-20 - O 9-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 9-21, 9-24, 9-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 9-22, 9-25, 9-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 9-23, 9-26, 9-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 9-20 - T 9-29 (Tango) Togpatruljer

 

Hillerød, P10

Ulige numre:

10-001 - 10-059 Uniformerede køretøjer
10-061 - 10-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
10-071 - 10-089 Motorcykler
10-091 - 10-099 Hundepatruljer

Lige numre:

10-002 - 10-058 Civile køretøjer
10-060 - 10-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
10-080 - 10-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 10-01 - N 10-19

Nærpoliti: (N=November)

N 10-20 - N 10-99

Specialpatruljer

C 10-10 - C 10-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 10-10 - F 10-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 10-10 - I 10-19 (India) Indsatspatruljer
O 10-10 - O 10-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 10-11, 10-14, 10-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 10-12, 10-15, 10-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 10-13, 10-16, 10-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 10-10 - T 10-19 (Tango) Togpatruljer

 

Sandholm, P10

Ulige numre:

10-101 - 10-159 Uniformerede køretøjer
10-161 - 10-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
10-171 - 10-189 Motorcykler
10-191 - 10-199 Hundepatruljer

Lige numre:

10-102 - 10-158 Civile køretøjer
10-160 - 10-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
10-180 - 10-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 10-51 - N 10-69

Nærpoliti: (N=November)

N 10-70 - N 10-99

Specialpatruljer

C 10-20 - C 10-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 10-20 - F 10-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 10-20 - I 10-29 (India) Indsatspatruljer
O 10-20 - O 10-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 10-21, 10-24, 10-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 10-22, 10-25, 10-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 10-23, 10-26, 10-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 10-20 - T 10-29 (Tango) Togpatruljer

 

Frederikssund, P11

Ulige numre:

11-001 - 11-059 Uniformerede køretøjer
11-061 - 11-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
11-071 - 11-089 Motorcykler
11-091 - 11-099 Hundepatruljer

Lige numre:

11-002 - 11-058 Civile køretøjer
11-060 - 11-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
11-080 - 11-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 11-01 - N 11-19

Nærpoliti: (N=November)

N 11-20 - N 11-99

Specialpatruljer

C 11-10 - C 11-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 11-10 - F 11-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 11-10 - I 11-19 (India) Indsatspatruljer
O 11-10 - O 11-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 11-11, 11-14, 11-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 11-12, 11-15, 11-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 11-13, 11-16, 11-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 11-10 - T 11-19 (Tango) Togpatruljer

 

Roskilde, P12

Ulige numre:

12-001 - 12-059 Uniformerede køretøjer
12-061 - 12-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
12-071 - 12-089 Motorcykler
12-091 - 12-099 Hundepatruljer

Lige numre:

12-002 - 12-058 Civile køretøjer
12-060 - 12-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
12-080 - 12-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 12-01 - N 12-19

Nærpoliti: (N=November)

N 12-20 - N 10-69

Specialpatruljer

C 12-10 - C 12-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 12-10 - F 12-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 12-10 - I 12-19 (India) Indsatspatruljer
O 12-10 - O 12-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 12-11, 12-14, 12-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 12-12, 12-15, 12-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 12-13, 12-16, 12-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 12-10 - T 12-19 (Tango) Togpatruljer

 

Karlslunde, P12

Ulige numre:

12-101 - 12-159 Uniformerede køretøjer
12-161 - 12-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
12-171 - 12-189 Motorcykler
12-191 - 12-199 Hundepatruljer

Lige numre:

12-102 - 12-158 Civile køretøjer
12-160 - 12-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
12-180 - 12-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 12-51 - N 12-69

Nærpoliti: (N=November)

N 12-70 - N 10-99

Specialpatruljer

C 12-20 - C 12-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 12-20 - F 12-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 12-20 - I 12-29 (India) Indsatspatruljer
O 12-20 - O 12-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 12-21, 12-24, 12-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 12-22, 12-25, 12-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 12-23, 12-26, 12-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 12-20 - T 22-19 (Tango) Togpatruljer

 

Køge, P13

Ulige numre:

13-001 - 13-059 Uniformerede køretøjer
13-061 - 13-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
13-071 - 13-089 Motorcykler
13-091 - 13-099 Hundepatruljer

Lige numre:

13-002 - 13-058 Civile køretøjer
13-060 - 13-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
13-080 - 13-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 13-01 - N 13-19

Nærpoliti: (N=November)

N 13-20 - N 13-99

Specialpatruljer

C 13-10 - C 13-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 13-10 - F 13-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 13-10 - I 13-19 (India) Indsatspatruljer
O 13-10 - O 13-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 13-11, 13-14, 13-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 13-12, 13-15, 13-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 13-13, 13-16, 13-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 13-10 - T 13-19 (Tango) Togpatruljer

 

Holbæk, P14

Ulige numre:

14-001 - 14-059 Uniformerede køretøjer
14-061 - 14-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
14-071 - 14-089 Motorcykler
14-091 - 14-099 Hundepatruljer

Lige numre:

14-002 - 14-058 Civile køretøjer
14-060 - 14-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
14-080 - 14-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 14-01 - N 14-19

Nærpoliti: (N=November)

N 14-20 - N 14-69

Specialpatruljer

C 14-10 - C 14-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 14-10 - F 14-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 14-10 - I 14-19 (India) Indsatspatruljer
O 14-10 - O 14-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 14-11, 14-14, 14-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 14-12, 14-15, 14-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 14-13, 14-16, 14-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 14-10 - T 14-19 (Tango) Togpatruljer

 

Nykøbing Sjælland, P14

Ulige numre:

14-101 - 14-159 Uniformerede køretøjer
14-161 - 14-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
14-171 - 14-189 Motorcykler
14-191 - 14-199 Hundepatruljer

Lige numre:

14-102 - 14-158 Civile køretøjer
14-160 - 14-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
14-180 - 14-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 14-51 - N 14-69

Nærpoliti: (N=November)

N 14-70 - N 14-99

Specialpatruljer

C 14-20 - C 14-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 14-20 - F 14-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 14-20 - I 14-29 (India) Indsatspatruljer
O 14-20 - O 14-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 14-21, 14-24, 14-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 14-22, 14-25, 14-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 14-23, 14-26, 14-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 14-20 - T 24-29 (Tango) Togpatruljer

 

Kalundborg, P15

Ulige numre:

15-001 - 15-059 Uniformerede køretøjer
15-061 - 15-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
15-071 - 15-089 Motorcykler
15-091 - 15-099 Hundepatruljer

Lige numre:

15-002 - 15-058 Civile køretøjer
15-060 - 15-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
15-080 - 15-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 15-01 - N 15-19

Nærpoliti: (N=November)

N 15-20 - N 15-99

Specialpatruljer

C 15-10 - C 15-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 15-10 - F 15-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 15-10 - I 15-19 (India) Indsatspatruljer
O 15-10 - O 15-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 15-11, 15-14, 15-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 15-12, 15-15, 15-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 15-13, 15-16, 15-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 15-10 - T 15-19 (Tango) Togpatruljer

 

Ringsted, P16

Ulige numre:

16-001 - 16-059 Uniformerede køretøjer
16-061 - 16-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
16-071 - 16-089 Motorcykler
16-091 - 16-099 Hundepatruljer

Lige numre:

16-002 - 16-058 Civile køretøjer
16-060 - 16-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
16-080 - 16-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 16-01 - N 16-19

Nærpoliti: (N=November)

N 16-20 - N 16-99

Specialpatruljer

C 16-10 - C 16-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 16-10 - F 16-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 16-10 - I 16-19 (India) Indsatspatruljer
O 16-10 - O 16-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 16-11, 16-14, 16-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 16-12, 16-15, 16-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 16-13, 16-16, 16-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 16-10 - T 16-19 (Tango) Togpatruljer

 

Slagelse, P17

Ulige numre:

17-001 - 17-059 Uniformerede køretøjer
17-061 - 17-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
17-071 - 17-089 Motorcykler
17-091 - 17-099 Hundepatruljer

Lige numre:

17-002 - 17-058 Civile køretøjer
17-060 - 17-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
17-080 - 17-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 17-01 - N 17-19

Nærpoliti: (N=November)

N 17-20 - N 17-69

Specialpatruljer

C 17-10 - C 17-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 17-10 - F 17-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 17-10 - I 17-19 (India) Indsatspatruljer
O 17-10 - O 17-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 17-11, 17-14, 17-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 17-12, 17-15, 17-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 17-13, 17-16, 17-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 17-10 - T 17-19 (Tango) Togpatruljer

 

Korsør, P17

Ulige numre:

17-101 - 17-159 Uniformerede køretøjer
17-161 - 17-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
17-171 - 17-189 Motorcykler
17-191 - 17-199 Hundepatruljer

Lige numre:

17-102 - 17-158 Civile køretøjer
17-160 - 17-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
17-180 - 17-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 17-51 - N 17-69

Nærpoliti: (N=November)

N 17-70 - N 17-99

Specialpatruljer

C 17-20 - C 17-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 17-20 - F 17-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 17-20 - I 17-29 (India) Indsatspatruljer
O 17-20 - O 17-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 17-21, 17-24, 17-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 17-22, 17-25, 17-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 17-23, 17-26, 17-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 17-20 - T 17-29 (Tango) Togpatruljer

 

Næstved, P18

Ulige numre:

18-001 - 18-059 Uniformerede køretøjer
18-061 - 18-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
18-071 - 18-089 Motorcykler
18-091 - 18-099 Hundepatruljer

Lige numre:

18-002 - 18-058 Civile køretøjer
18-060 - 18-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
18-080 - 18-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 18-01 - N 18-19

Nærpoliti: (N=November)

N 18-20 - N 18-99

Specialpatruljer

C 18-10 - C 18-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 18-10 - F 18-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 18-10 - I 18-19 (India) Indsatspatruljer
O 18-10 - O 18-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 18-11, 18-14, 18-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 18-12, 18-15, 18-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 18-13, 18-16, 18-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 18-10 - T 18-19 (Tango) Togpatruljer

 

Vordingborg, P19

Ulige numre:

19-001 - 19-059 Uniformerede køretøjer
19-061 - 19-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
19-071 - 19-089 Motorcykler
19-091 - 19-099 Hundepatruljer

Lige numre:

19-002 - 19-058 Civile køretøjer
19-060 - 19-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
19-080 - 19-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 19-01 - N 19-19

Nærpoliti: (N=November)

N 19-20 - N 19-99

Specialpatruljer

C 19-10 - C 19-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 19-10 - F 19-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 19-10 - I 19-19 (India) Indsatspatruljer
O 19-10 - O 19-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 19-11, 19-14, 19-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 19-12, 19-15, 19-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 19-13, 19-16, 19-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 19-10 - T 19-19 (Tango) Togpatruljer

 

Nykøbing Falster, P20

Ulige numre:

20-001 - 20-059 Uniformerede køretøjer
20-061 - 20-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
20-071 - 20-089 Motorcykler
20-091 - 20-099 Hundepatruljer

Lige numre:

20-002 - 20-058 Civile køretøjer
20-060 - 20-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
20-080 - 20-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 20-01 - N 20-19

Nærpoliti: (N=November)

N 20-20 - N 20-69

Specialpatruljer

C 20-10 - C 20-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 20-10 - F 20-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 20-10 - I 20-19 (India) Indsatspatruljer
O 20-10 - O 20-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 20-11, 20-14, 20-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 20-12, 20-15, 20-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 20-13, 20-16, 20-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 20-10 - T 20-19 (Tango) Togpatruljer

 

Gedser, P20

Ulige numre:

20-101 - 20-159 Uniformerede køretøjer
20-161 - 20-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
20-171 - 20-189 Motorcykler
20-191 - 20-199 Hundepatruljer

Lige numre:

20-102 - 20-158 Civile køretøjer
20-160 - 20-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
20-180 - 20-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 20-51 - N 20-69

Nærpoliti: (N=November)

N 20-70 - N 20-99

Specialpatruljer

C 20-20 - C 20-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 20-20 - F 20-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 20-20 - I 20-29 (India) Indsatspatruljer
O 20-20 - O 20-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 20-21, 20-24, 20-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 20-22, 20-25, 20-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 20-23, 20-26, 20-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 20-20 - T 20-29 (Tango) Togpatruljer

 

Nakskov, P21

Ulige numre:

21-001 - 21-059 Uniformerede køretøjer
21-061 - 21-069 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
21-071 - 21-089 Motorcykler
21-091 - 21-099 Hundepatruljer

Lige numre:

21-002 - 21-058 Civile køretøjer
21-060 - 21-078 Landpolitiets køretøjer m.m.
21-080 - 21-098 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 21-01 - N 21-19

Nærpoliti: (N=November)

N 21-20 - N 21-69

Specialpatruljer

C 21-10 - C 21-19 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 21-10 - F 21-19 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 21-10 - I 21-19 (India) Indsatspatruljer
O 21-10 - O 21-19 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 21-11, 21-14, 21-17 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 21-12, 21-15, 21-18 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 21-13, 21-16, 21-19 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 21-10 - T 21-19 (Tango) Togpatruljer

 

Rødby Havn, P21

Ulige numre:

21-101 - 21-159 Uniformerede køretøjer
21-161 - 21-169 Gruppevogne, hel- og halvdelingsvogne
21-171 - 21-189 Motorcykler
21-191 - 21-199 Hundepatruljer

Lige numre:

21-102 - 21-158 Civile køretøjer
21-160 - 21-178 Landpolitiets køretøjer m.m.
21-180 - 21-198 Lånevogne, Obs.-vogne, Nødst./Testnumre

Distriktspoliti: (N=November)

N 21-51 - N 21-69

Nærpoliti: (N=November)

N 21-70 - N 21-99

Specialpatruljer

C 21-20 - C 21-29 (Charlie) Civile specialpatruljer
F 21-20 - F 21-29 (Foxtrot) Fodpatruljer (Uniformeret eller civil)
I 21-20 - I 21-29 (India) Indsatspatruljer
O 21-20 - O 21-29 (Oscar) Overvågningspatruljer (Uniformeret eller civil)
S 21-21, 21-24, 21-27 (Sierra) Gruppepatruljer, formiddagstjeneste
S 21-22, 21-25, 21-28 (Sierra) Gruppepatruljer, eftermiddagstjeneste
S 21-23, 21-26, 21-29 (Sierra) Gruppepatruljer, nattjeneste
T 21-20 - T 21-29 (Tango) Togpatruljer

Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk