Diverse akutmedicinske udtryk


Sidste opdatering: 12-april-2007


Se f.eks. Traumemanualen for Rigshospitalets Traumecenter for for detaljerede oplysninger om behandling af svært tilskadekomne.

Abdomen Bughule
Abdominal Dækkende for bughulen
Akutbil Kaldes også HRE (Hurtig Respons Enhed. Bruges af ambulancetjenester. En ambulancebehandler i bil der kører ud og starter behandling indtil ambulancen når frem. Falck har også enkelte motorcykler med samme funktion.
AMK Akut Medicinsk Koordinationscenter, som er et kontor med kommunikationsudstyr til alle de indsatte styrker og andre.
Angina Pectoris Brysthule krampe
Anæstesi Bedøvelse også kaldet narkose.
Anæstesilæge Narkoselæge.
Appendicitis Blindtarmsbetændelse
Autolyse Selvopløsning og forrådnelse. Er den frigørelse af enzymer i
legemet efter dødens indtrædelse der bevirker forrådnelse af legemet.
Combustio Forbrænding
Defilibrator Apparat der anvendes til at få gang i hjertet efter hjertestop vha. elektrisk stød.
Dilaterede Bruges typisk om pupiller der ikke reagerer normalt på
lyspåvirkning. Kan blandt andet bruges til påvisning af beruselse. Men er også set anvendt i forbindelse med Hovedtraume (se dette). Igen udtryk for at iris ikke reagerer normalt.
Dental Vedrørende tænder.
Diabetes Sukkersyge
Diabetiker Sukkersygepatient
Død Kun en læge kan erklære en person død.
Ambulancepersonale og andre professionelt uddannede kan dog formode en person død, hvis der er såkaldt sikre dødstegn til stede:
1. Hoved adskildt fra kroppen.
2. Bortsprængning af brystkassen.
3. Dødstivhed (rigor mortis).
4. Tydelige tegn på forrådnelse.
Typisk vil politiet dog, hvis personen er fundet alene, sørge for at en ældre erfaren leder kommer til stedet.
Excorationer Hudafskrabninger
Feberkrampe Feberkramper opstår som regel kun hos børn, fordi temperaturcenteret, der sidder i nakken over den forlængede rygmarv, og er ikke helt udviklet hos børn. Ved for store temperaturforskelle kan hjenen ikke forstå hvad der sker med temperaturcenteret og derved giver en masse signaler kroppen besked på at krampe.
Fraktur Brud
Følger med ambulancen Internt udstyk der betyder, at lægeambulancen eskorterer ambulancen til sygehuset hvis der skulle indtræde en forværring af patientens tilstand.
GCS Glasgow Coma Score.
Se  http://www.trauma.org/index.php/main/article/385/
HRE Hurtig Respons Enhed (se Akutbil)
HSE Hurtig Sluknings Enhed. Er en brandslukningsenhed bestående af 2 mand.
Instruks I forbindelse med indlevering af patienter på hospitaler er der oprettet en såkaldt instruks. På almindeligt dansk betyder det at specifikke sygdomme udløser et specifikt beredskab. Lægen sparer derved tid på at skulle forklare hvad han har brug for ved ankomsten til hospitalet.
Her tales ikke om simple frakturer m.v. idet dette forventes at være grundliggende viden for en ambulancebehandler.

Instruks bruges også i forbindelse med Stand By. Her møder ambulancen typisk hvis der på adressen bor mange ældre mennesker. (Se standby)

Intubation Hvis luftvejene er blokeret gennemføres intubation der typisk vil være indførelsen af et rør gennem mund eller næse ned i luftrøret, således at personen igen kan trække vejret.
Kardiolog Læge med speciele i hjertet.
Kardiologi Lægeligt speciale under intern medicin der undersøger og behandler medicinske lidelser i hjerte og blodkar. Der er også andre specialer, som tager sig af blodkarrene.
Katastrofe En katastrofe er en ulykke, hvor det daglige beredskab ikke kan dække behovet.
Kode X/Y I København anvender ambulancerne et kodesystem, der fortæller, hvad der køres til. En liste over de anvendte koder kan ses på http://www.dkscan.dk/ambkoder.txt
Kontusioner Knusninger
KOOL Koordinerende Læge. Den lægelige leder på større skadesteder.
Lacerationer Rifter
Livores Ligpletter
Morfica Samlebetegnelse for visse narkotiske stoffer blandt andet heroin.
Mors Død
Nalone Bruges til genoplivning af narkomaner der har fået en OD (Se denne). Er en bredspekret modgift mod en lang række morfica (Se denne)
Narcanti Bruges til genoplivning af narkomaner der har fået en OD (Se denne). Er en bredspekret modgift mod en lang række morfica (Se denne)
Narko Intern betegnelse, der typisk dækker over en overdosis (OD).
Nøgleboks Er en boks som er indmuret indeholdende nøgler til adressen. Gør at brandvæsenet med en nøgle kan skaffe sig adgang til amnge forskellige adresser.
OBS OBS=Observation. En formodning, der anvendes før en egentlig diagnose. Eksempelvis OBS. Meningitis. Ensbetydende med at man formoder at vedkommende har menigitis men endnu ikke har fået af-eller bekræftet det.
OD Overdosis. Indtagelse af en livstruende mængde narkotika.
Odont Tandlæge. Forkortelse for odontologiæ j.f. cand. odont.
Odonto Vedrørende tænder.
Overekstremitet Arme og hænder.
Pædiater Børnelæge.
Pædiatri Læren om børnesygdomme.
Rep. på stedet Reperation på stedet. Slang for at personen ikke skal med på hospitalet.
RH-Psyk. Psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet (Afdeling O).
Rigor mortis Dødsstivhed
SAH Subarachnoidalt hæmatom. Blødning mellem to af hjernens hinder.
Selvhenvender Person der selv henvender sig på eksempelvis skadestuen.
Springlagen Anvendes af brandvæsenet f.eks. i forbindelse med selvmordsforsøg eller ildebrand. Bruges til at fange personer der hopper ud.
Stand-by Lægeambulance bliver kaldt til stand by ved ulykker som f.eks. brand i lejlighed om natten hvor man forventer, at der kan være personer til stede, gasulykker, sammenstyrtninger eller mere politi relevante opgaver som ved bombetrusler, voldsomme anholdelser (våben indblandet), røverier med gidsler, eller teror aktioner.
Standby bruges også af almindelige ambulancer. (Se instruks) ligesom udtrykket anvendes i en række andre sammenhænge.
Stelnummer Hans stelnummer. Slang for personnummer.
Submersio Drukning
Suffocatio Kvælning
Tilkald Betyder at ambulance eller lægeambulance anmoder om at der skal tilkaldes specielt personale der skal stå klar ved ankomst til skadestuen.
Traume Legemelig skade på grund af ydre vold. Vold er bredt defineret.
Traumecenteret Skadestuen på Rigshospitalet. Er bemandet med 16 sygeplejersker og 2 sekretærer.
Traumekald Oprettes i forbindelse med alvorlige legemesbeskadigelser. Anvendes på Rigshospitaket. Består af: Teamleder - sygepl.1 - sygpl.2 - sekretær - laborant - 2 røntgenfolk - abdominal kirurg - Neokirurg -
anæstesisygepl. - anæstesilæge.
Traumemodtagelse Er modtagelsen af skadede personer på Traumecenteret. (Se dette).
Trutter En trutter. Slang brugt i Århus for en kørsel 1.
Underekstremitet Ben og fødder.
Vulnus Sår
Vulnus Punctum stiksår